Forskningsprosjekt


Papirløse kvinners erfaring med å være gravid og føde i Norge

Vitenskapelig tittel:
Reproductive health care among undocumented migrant women in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Reproduktiv helse blant papirløse migranter i Norge Bakgrunn: Papirløse migranter har rett til svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Norge i dag, men er i utgangspunktet ikke et gratis tilbud. Antall papirløse som føder i Norge og hvordan det går i forbindelse med svangerskap og fødsler og oppfølging i barseltiden er ukjent. Kvinner med minoritetsbakgrunn får oftere suboptimal fødselshjelp. Metode: En prospektiv kohort vil følge ca.50 papirløse gjennom svangerskap og fødsel. Kvantitative data vil se på utfallet av fødselen, og kvalitative data som beskriver kvinnenes opplevelser samles inn ved hjelp av dybdeintervjuer. Analysemetoden vil ha en fenomenologisk tilnærming og anvende systematisk tekstkondensering. Mål: Hovedmålsettingen for dette prosjektet er å få en økt forståelse for opplevelsen av å være papirløs migrant og føde barn; å finne ut om de får nødvendig tilgang til helsetjenester og hvordan det går med mødrene og nyfødte barn etter fødsel. Ny kunnskap gir god helsehjelp
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1598 Prosjektstart: 03.09.2018 Prosjektslutt: 30.04.2021

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Nanna Voldner
Forskningsansvarlig(e):  VID vitenskapelige høgskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norske kvinners sanitetsforening og VID vitenskapelige høgskoleForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst