Forskningsprosjekt


Effekten av Seretide og Serevent hos KOLS pasienter med akutt sykdomsforverrelse

Vitenskapelig tittel:
En randomisert, dobbelblind, parallell-gruppe og multisenter studie for å evaluere effekten av Seretide 250/50 mcg (Fluticasone Proprionat i kombinasjon med Salmeterol) og Serevent 50 mcg (Salmeterol) gitt to ganger daglig til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), som får forverrelse av sin sykdom

Prosjektbeskrivelse:
KOLS er en sykdom som karakteriseres av en betennelsestilstand i lungene, som medfører at luftveiene blir trangere. De vanligste symptomene er tung pust, kronisk hoste og slimproduksjon med økt risiko for luftveisinfeksjoner eller bronkitter. Pasientene kan fra tid til annen oppleve akutte forverrelser, med påfølgende behov for helsetjenester. Foreløpige data kan tyde på at medikamentene som skal testes ut kan redusere antall akutthendvendelser og antall sykehusinnleggelser. Hensikten med studien er å vurdere effekten av Seretide sammenlignet med Serevent hos pasienter som har hatt nylig forverrelse med sykehusinnleggelse eller behandling hos lege, og som førte til behandling med prednisolon eller prednisolon og antibiotika i kombinasjon. Det vil også bli tatt farmakogenetiske blodprøver for å sjekke om man genetisk kan forutsi hvilke pasienter som vil kunne ha nytte av behandlingen. For den enkelte pasient vil studien vare i 34 uker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2556 EudraCT-nummer: 2010-022342-24 Prosjektstart: 25.11.2010 Prosjektslutt: 29.02.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Malcolm Sue-Chu
Forskningsansvarlig(e):  St.Olav Hospital HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2010 REK midt