Forskningsprosjekt


Aktiv med Artrose (AktivA) en implementeringsmodell

Vitenskapelig tittel:
Evaluere kvalitet av artrosebehandling i primærhelsetjenesten i Norge gjennom implementerings- og samhandlingsmodellen AktivA (PhD prosjektet) Masterprosjektet: Endring i funksjon, smerte og livskvalitet hos pasienter med hofte- og kneartrose som deltar i Aktiv med Artrose

Prosjektbeskrivelse:
Det finnes klare internasjonale retningslinjer for behandling av kne- og hofteartrose, men mange pasienter får ikke første-linjebehandling i tråd med anbefalingene. Vi startet opp implementeringsmodellen AktivA i Norge i 2015, etter modell fra Sverige og Danmark. AktivA behandlingsprogramm inkluderer artroseskole og veiledet trening. Utfallsmål vil være kvalitetsindikatorer, pasientrapporterte spørreskjema (smerter, funksjon, livskvalitet, fysisk aktivitet) og funksjonstester ved baseline, 3 mndr,1 og 2 år. Primærmålet er å evaluere kvalitet og resultater av behandling for pasienter med kne- og hofteartrose i Norge som har gjennomgått AktivA programmet. Sekundærmålene er a)utfall av behandling for pasienter som har gjennomgått AktivA programmet og som senere har fått leddprotese med de som ikke har gjennomgått AktivA, og å sammenligne resultat av artrosebehandling i Norge med Sverige og Danmark. Prosjektet inkluderer registerdata (prospektiv kohort studie) med ca 8000 pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1572 Prosjektstart: 15.08.2018 Prosjektslutt: 01.06.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Inger Holm
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitet i Oslo har bidratt med finansiering av AktivA og og Oslo Universitetssykehus har bidratt med personell og infrastruktur. I tillegg har AktivA finansiering fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter for en koordinator.  

Det er våren 2018 søkt Norges forskningsråd, Extrastiftelsen og Sophies Minde Ortopedi AS om finansiering for PhD prosjektet.

Høsten 2018 vil det også sendes søknad til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Alt dette for en PhD stilling med foreløpig ulkent kandidat.

Masterprosjektet vil ikke kreve finansiering, men inngår som del av opplæringen. Masterstudenten er angitt som medarbeider i denne søknaden. Oppstart for masterstudenten for prosjektet er august 2018.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD program, HELSAM, Med Fak, Universitetet i Oslo og Masterprogram i Idrettsfysioterepi Norges Idrettshøgskole, Nivå: PhD og Master
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst