Forskningsprosjekt


Epstein-Barr virus og MS

Vitenskapelig tittel:
Multippel sklerose: sammenheng mellom nye MR lesjoner, Epstein-Barr virus antistoff titer og virus infeksjon i B celler?

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at multippel sklerose (MS) er en fryktet sykdom uten kjent etiologi og uten gode behandlingsmuligheter. I denne studien vil søker undersøke om det kan være sammenheng mellom infeksjon med Epstein-Barr virus (kyssesykevirus) og MS. Pasienter med MS vil bli bedt om å avgi blodprøver og spytt. Pasientene vil også bli spurt om de er villig til at det blir gjort en spinalpunksjon for uthenting av spinalvæske (”hjernevæske”) og magnetisk resonansundersøkelse. Blod, spytt og spinalvæske ønskes oppbevart i forskningsbiobank. Det skal benyttes eksisterende klinisk biobank ”OFAMS(Omega-3 fatty acid treatment in multiple sclerosis), samt søkes opprettelse av ny forskningsbiobank. Det skal innhentes skriftlig og informert samtykke fra MS-pasienter i aldersgruppen 18-60 år. Det fremgår av søknaden at opplysninger skal behandles avidentifisert, mens blodprøver og spinalvæskeprøver skal være ”fullt avidentifiserte og anonymisert”. Koblingsnøkkel og opplysninger skal oppbevares separat. Prosjektets sluttdato er 31.12.2013 Det søkes også om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank med navnet ”Virusinfeksjoner ved MS (VMS)” som skal lagres ved Nordlandssykehuset. Ansvarshavende er Nina Øksendal. Biobanken skal vare til 2050.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2633 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Christine Hanssen Rinaldo
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset/NLSH
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.D. , Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst