Forskningsprosjekt


Tannfrembrudd, symptomer og tannhelse - en sammenlignende studie av norske og ugandiske 2-åringer

Vitenskapelig tittel:
Teething symptoms, tooth eruption and oral health in Norwegian and Ugandan 2-year olds

Prosjektbeskrivelse:
Symptomer i forbindelse med tannfrembrudd i melketannsettet er velkjent. I særlig grad er det mødre som opplever dette som et problem. Feber, diaré og generell utilpasshet er de vanligst rapporterte symptomer selv om det er dårlig vitenskapelig belegg for en sammenheng mellom tannfrembrudd og f.eks. feber og diaré. Det er således mange myter knyttet til fenomenet. En mulig sammenheng mellom et barns alder og vekt og antall frembrutte melketenner er imidlertid rapportert. Barna fra Uganda som deltar i studien, kommer fra et område med fattigdom og underernæring. Småbarns tannhelse er knyttet til tannhelsevaner og spesielt nattmåltider er ugunstig for tannhelsen. Studien tar sikte på å undersøke og sammenligne symptomer ved tannfrembrudd, antall frembrutte tenner og oral helse hos norske og ugandiske 2-åringer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1337 Prosjektstart: 15.08.2018 Prosjektslutt: 15.08.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne B Skaare
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon, UiOForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst