Forskningsprosjekt


Systematisk laryngoskopisk evaluering av øvre luftveier hos ventilerte ALS pasienter

Vitenskapelig tittel:
Systematic laryngoscopic evaluation in ventilated ALS patients in Portugal and Noray

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke om man ved å bruke laryngoskop ved innstilling av NIV kan forbedre responsen hos ALS pasienter. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sykdom i hjernen og ryggmargen som gir progressiv svekkelse i all muskulatur. Respirasjonen påvirkes når pustemusklene svekkes. Behandlingen er symptomatisk med hensikt å opprettholde livskvalitet lengst mulig. Non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) kompenserer for sviktende ventilasjon og bidrar til at den opprettholdes på et tilfredsstillende nivå med normalisering av blodgasser. Det er imidlertid ikke alle pasienter som har like god effekt av NIV og man tror at forhold i strupen kan være en grunn til dette. Man ønsker derfor å undersøke om man ved å bruke laryngoskop ved innstilling av NIV kan finne instillinger som gi forbedret effekt. Det planlegges å inkludere 20-30 Pasienter med diagnosen ALS og med etablert NIV behandling, og som blir fulgt opp av den tverrfaglige ALS klinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge og 20-30 pasienter ved Centro Hospitalar Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal. Helseopplysninger som samles inn er: høyde, vekt og kjønn, diagnose, sykdomsdebut, bruk av NIV, evt.antibiotikabruk, innleggelser og henvendelser fra pasienten om NIV behandling hjemme. Det gjøres også kartlegging av lungefunksjon, ventilasjonsmål og klinisk nevrologisk undersøkelse. Undersøkelsen med transnasal fiberoptisk laryngoskopi (TFL) med videoopptak av larynx mens man puster og bruker NIV og mens NIV innstillinger justeres. Opplysninger om pasientens opplevelse av å puste med NIV. Flow, trykk og volummålinger fra NIV titreringen inngår også i prosjektet. Pasientene i studien skal møte til en ekstra kontroll der de skal gjennømføre ordinære og vanlige øvelser med laryngoskopet på plass, det vil si puste, svelge og hoste mens man direkte inspiserer forhold ved strupe og svelg. I tillegg skal pasientene puste med NIV-utstyret slik de ville ha gjort dette uavhengig av denne studien. Forskjellen er at de vil få sine NIV innstillinger individuelt titrert direkte med laryngoskopet gjennom masken og nesen. Det planlegges å overføre avidentifiserte helseopplysninger til Portugal.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1306 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 01.09.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Maria Vollsæter
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt kompetansetjeneste for Hjemmerespiratorbehandling ved Lungeavdelingen, Haukeland UNiversitetssykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst