Forskningsprosjekt


Sikkerhet og effekt av GW856553 ved nevropatisk smerte

Vitenskapelig tittel:
KIP112967: En randomisert, dobbel-blind studie for å undersøke sikkerhet og effekt av en p38-kinase hemmer GW856553 hos personer med nevropatisk smerte som skyldes perifer nerveskade.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en fase II, dobbeltblind, placebokontrollert, parallellgruppe, multisenterstudie, hvor hensikten er å undersøke effekten av gjentatt dosering (over 28 dager) med losmapimod (GW856554) på nevropatisk smerte hos personer med perifer nerveskade. Sekundært er hensikten å undersøke effekten av gjentatt dosering (over 28 dager) med GW856554 på dynamisk allodyni (smerte utløst av berøring som normalt ikke er smertefull) og statisk mekanisk hyperalgesi (overfølsomhet for smertefulle stimuli) hos personer med perifer nerveskade.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/189 EudraCT-nummer: 2009-010091-17 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst