Forskningsprosjekt


MRI funn og funksjonelle utfall etter lett traumatisk hjerneskade

Vitenskapelig tittel:
MRI and function after mild traumatic brain injury

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man bruke automatiserte og mer sensitive MRI-metoder for å vurdere forandringer i hjernen og utviklingen av dem første året etter skaden hos pasienter med lett traumatisk hjerneskalde. Studien er ikke-invasiv og 200 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1899 Prosjektstart: 01.10.1010 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: cecilie røe
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst
15.09.2011 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst