Forskningsprosjekt


Måling av kroppstemperatur på sengepost

Vitenskapelig tittel:
Temperature measurement: Comparison of non-invasive methods used in a Norwegian hospital ward.

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke om måling av temperatur via et plaster i pannen eller på brystet og måling av temperatur i øret måler samme temperatur som rektalmåling. Vi ønsker å undersøke følgende: 1) Om måling av temperatur via et plaster i pannen eller på brystet viser samme temperatur som rektalmåling med en feilmargin på +/- 0,2 OC. 2) Om måling av temperatur i øret ved hjelp av et øretermometer viser samme temperatur som rektalmåling med en feilmargin på +/- 0,2 OC. 3) Om målemetodene oppdager feber hos pasienten sammenlignet med rektalmåling. 4) Pasientens opplevelse og komfort av målemetodene Kvantitativ forskning og non-inferiority studie. Datainnsamling hvor temperaturen blir målt med tre ulike temperaturmålere. Forskningsspørsmål: Er måling av temperatur via øret, et plaster i pannen eller på brystet like god som rektalmåling med en feilmargin på +/- 0,2 OC?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1288 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Geir Erland Tjønnfjord
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Firmaet Cura8 finansierer prosjektet med nødvendig utstyr til utprøvingen (plaster/sensor, avleser, verktøy for registrering av opplysningene).

Avdeling for blodsykdommer stiller med nødvendige ressurser for å kunne gjennomføre prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i avansert klinisk sykepleie - allmennsykepleie, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst