Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Traumedødsfall i Norge

Vitenskapelig tittel:

Mortality after trauma: A national cohort studyProsjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke dødeligheten etter traumatiske skader hos pasienter innlagt i norske sykehus. Vi ønsker også å undersøke om det er forskjeller i dødelighet mellom akuttsykehus og de regionale traumesenterne, og om det er forskjell i dødelighet mellom de fire helseregionene i Norge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/991 Prosjektstart: 16.04.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trond Dehli
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet


Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2018 REK nord
07.02.2019 REK nord