Correspondence Records

Published 11.6.2012 

Here you can search for records information about documents that are registered in REK. This information is published after three days and for the three previous months. The documents are not available in electronic format.

You can apply for access to a document by sending an email to post@helseforskning.etikkom.no Enter the following in the subject field of the email: Access "name of REK" (for example: Access REK South East). You must enter the reference numbers of the documents you wish to access.

If you require information about or access to documents you cannot find by searching in the public records, you will need to contact the Secretariat in the respective region. See REK South East REK West REK Central REK North

From date
To date
Region
Document type
To/From
Search string
Enter % in front of and after the search text to display hits of an arbitrary character

RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentLangtidsmorbiditet etter testikkelkreft: Oppfølgning 5-7 år etter første prosjekt Sender/receiverSophie D. Fosså
Name of folderLangtidsmorbiditet etter testikkelkreft: Oppfølgning 5-7 år etter første prosjekt Reference2009/524-55


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverSophie D. Fosså
Name of folderLangtidsmorbiditet etter testikkelkreft: Oppfølgning 5-7 år etter første prosjekt Reference2009/524-56


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentTilbakemelding på utsettelse Sender/receiverHanne Marit Bjørgaas
Name of folderCerebral parese,livskvalitet og psykisk helse Reference2009/2334-11


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentAvslag på prosjektendring av 28.03.2019 med tilbakemelding 24.04.2019 Sender/receiverHanne Marit Bjørgaas
Name of folderCerebral parese,livskvalitet og psykisk helse Reference2009/2334-12


RegionREC central Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentInformerer om flytting av sak til REK vest Sender/receiverAlexander Wahba
Name of folderTrimstudien Reference2010/461-32


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentKomiteen tar innsendt sluttmelding til orientering Sender/receiverCecilie Fremstad Rustad
Name of folderMedfødt hjertefeil hos personer med genfeil i CHD7 genet. Reference2010/482-8


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentAvklaring angående prosjektendring Sender/receiverAstrid Klopstad Wahl
Name of folderPustekontroll hos personer med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) Reference2010/1521-16


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming AccessPublic access
Name of documentKopi av svar fra tidligere forespørsel Sender/receiverGeorg Dimcevski
Name of folderA multimodal approach to diagnose patients with chronic pancreatitis Reference2011/590-15


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentMå sende ny prosjektsøknad Sender/receivergeorg.dimcevski@gmail.com
Name of folderA multimodal approach to diagnose patients with chronic pancreatitis Reference2011/590-16


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentNy prosjektmedarbeider Sender/receiverEmilius Adrianus Maria Janssen
Name of folderPrognostiske og prediktive faktorer ved urotelialkarsinomer i urinblære Reference2011/1539-19


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentGodkjenning av prosjektendring av 29.04.2019 Sender/receiverEmilius Adrianus Maria Janssen
Name of folderPrognostiske og prediktive faktorer ved urotelialkarsinomer i urinblære Reference2011/1539-20


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentKomiteen tar innsendt sluttmelding til orientering Sender/receiverAnna Bjerre
Name of folderEn 12 måneders, åpen, multisenter studie for å vurdere effekt, toleranse og sikkerhet av tidlig introduksjon med everolimus hos barn etter nyretransplantasjon, med en 24 måneders oppfølging av sikkerhet Reference2011/2621-38


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentBer om at eventuelle innsigelser fremmes innen tre virkedager Sender/receiverJeanette Koht
Name of folderGeneralisert epilepsi - En epidemiologisk og klinisk studie i en norsk populasjon Reference2013/1027-18


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentForeløpig svar på innsynsbegjæring Sender/receiverMarte Bjørk
Name of folderGeneralisert epilepsi - En epidemiologisk og klinisk studie i en norsk populasjon Reference2013/1027-19


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentFor tidlig og dysfunksjonell fødsel i familier Sender/receiverSvein Arvid Rasmussen
Name of folderFor tidlig og dysfunksjonell fødsel i familier Reference2013/1484-20


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentREK vest ber om tilbakemelding Sender/receiverSvein Arvid Rasmussen
Name of folderFor tidlig og dysfunksjonell fødsel i familier Reference2013/1484-21


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentHELIX: Gravid og Miljø Sender/receiverBerit Brunstad Granum
Name of folderHELIX: Gravid og Miljø Reference2013/1633-14


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverBerit Brunstad Granum
Name of folderHELIX: Gravid og Miljø Reference2013/1633-15


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming AccessPublic access
Name of documentBer om tilbakemelding Sender/receiverKjetil Retterstøl
Name of folderTreat To Target Familiær Hyperkolsterolemi – Livsstil (TTT-FH - Livsstil) Reference2014/753-24


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentREK tillater REK at data fra personopplysninger til avdøde kan benyttes i prosjektet Sender/receiverKjetil Retterstøl
Name of folderTreat To Target Familiær Hyperkolsterolemi – Livsstil (TTT-FH - Livsstil) Reference2014/753-25


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentKomiteen tar innsendt sluttmelding til orientering Sender/receiverAnne Helene Køstner
Name of folderEn åpen, randomisert fase III-studie for å sammenligne sikkerhet og effekt av MPDL3280A anti-PD-L1 antistoff vs. kjemoterapi i pasienter med lokal avansert eller metastatisk urinblærekreft som har sviktet på platinumbasert kjemoterapi Reference2014/2209-18


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentMR-kontrastundersøkelse av hjernen Sender/receiverPer Kristian Eide
Name of folderMR-kontrastundersøkelse av hjernen Reference2015/96-22


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverPer Kristian Eide
Name of folderMR-kontrastundersøkelse av hjernen Reference2015/96-23


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentEndring i oppbevaring av data Sender/receiverEystein Husebye
Name of folderDynamisk hormondiagnostikk Reference2015/872-10


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentREK vest utsetter saken Sender/receiverEystein Husebye
Name of folderDynamisk hormondiagnostikk Reference2015/872-12


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming AccessPublic access
Name of documentVedrørende forlengelse av data Sender/receiverCamilla N. Brodtkorb
Name of folderTøyninger av klumpføtter Reference2015/1278-15


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentTøyninger av klumpføtter Sender/receiverBritt Elin Øiestad
Name of folderTøyninger av klumpføtter Reference2015/1278-16


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverBritt Elin Øiestad
Name of folderTøyninger av klumpføtter Reference2015/1278-17


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentEvaluering av protein biomarkører for prostatakreft i blodprøver Sender/receiverKristin Austlid Taskén
Name of folderEvaluering av protein biomarkører for prostatakreft i blodprøver Reference2015/1556-7


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverKristin Austlid Taskén
Name of folderEvaluering av protein biomarkører for prostatakreft i blodprøver Reference2015/1556-8


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentNevrofibromatose type 2 og bevacizumab behandling: svulster på 8. hjernenerve, hørsel og livskvalitet Sender/receiverCecilie Fremstad Rustad
Name of folderNevrofibromatose type 2 og bevacizumab behandling: svulster på 8. hjernenerve, hørsel og livskvalitet Reference2015/1896-4


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverCecilie Fremstad Rustad
Name of folderNevrofibromatose type 2 og bevacizumab behandling: svulster på 8. hjernenerve, hørsel og livskvalitet Reference2015/1896-5


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentGenetisk assosiasjonsstudie av juvenil myoklon epilepsi - en samarbeidsstudie Sender/receiverKaja Kristine Selmer
Name of folderGenetisk assosiasjonsstudie av juvenil myoklon epilepsi - en samarbeidsstudie Reference2015/2144-10


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverKaja Kristine Selmer
Name of folderGenetisk assosiasjonsstudie av juvenil myoklon epilepsi - en samarbeidsstudie Reference2015/2144-11


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentEtterpør samtykkeskjema og protokoll med markerte endringer Sender/receiverDaniel Heinrich
Name of folderLangtidsoppfølging av pasienter behandlet med Radium-223 diklorid Reference2016/2217-7


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentKreftrisiko blant brannmenn Sender/receiverKristina Kjærheim
Name of folderKreftrisiko blant brannmenn Reference2016/2282-10


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverKristina Kjærheim
Name of folderKreftrisiko blant brannmenn Reference2016/2282-11


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentSHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 ) Sender/receiverBørge Sivertsen
Name of folderSHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 ) Reference2017/1176-8


RegionREC west Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentGodkjenning av endring Sender/receiverBørge Sivertsen
Name of folderSHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 ) Reference2017/1176-9


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming AccessPublic access
Name of documentOversender informasjonsskriv Sender/receiverChristine Råheim Borge
Name of folderTilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging til personer med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom Reference2017/1304-20


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentBekrefter mottatt informasjonsskriv Sender/receiverChristine Råheim Borge
Name of folderTilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging til personer med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom Reference2017/1304-21


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming AccessPublic access
Name of documentSpør om hva som endelig vedtak i saken Sender/receiverTrine B. Haugen
Name of folderTime-lapse fotografering av humane embryoer: et prediktivt verktøy i IVF-laboratoriet og - klinikken? Reference2017/1610-16


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentSvar på henvendelse Sender/receiverTrine B. Haugen
Name of folderTime-lapse fotografering av humane embryoer: et prediktivt verktøy i IVF-laboratoriet og - klinikken? Reference2017/1610-17


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessPublic access
Name of documentBlærekreft - epigenetisk og epitranskriptomisk regulering Sender/receiverRune Ougland
Name of folderBlærekreft - epigenetisk og epitranskriptomisk regulering Reference2017/2170-6


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverRune Ougland
Name of folderBlærekreft - epigenetisk og epitranskriptomisk regulering Reference2017/2170-9


RegionREC north Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming AccessPublic access
Name of documentVedlagt uttalelse Sender/receiverPeter Fedorcsak
Name of folderStudier på epigenetiske endringer under modning av eggceller Reference2017/2262-16


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming form AccessExemption from public access
Name of documentBruk av langtidsvirkende naltrekson i recovery av opioidavhengige Sender/receiverLars Håkon Tanum
Name of folderBruk av langtidsvirkende naltrekson i recovery av opioidavhengige Reference2018/132-26


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing document AccessPublic access
Name of documentInformasjon om vedtak Sender/receiverLars Håkon Tanum
Name of folderBruk av langtidsvirkende naltrekson i recovery av opioidavhengige Reference2018/132-27


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeIncoming AccessPublic access
Name of documentInformerer om at EU ønsker informasjon skriftlig Sender/receiverAina Alvsvåg
Name of folderHjernemekanismer for belønning og beslutninger Reference2018/672-15


RegionREC south-east Date of registration20.05.2019
Document typeOutgoing email AccessPublic access
Name of documentSvar på henvendelse Sender/receiverAina Alvsvåg
Name of folderHjernemekanismer for belønning og beslutninger Reference2018/672-16


1-50 of 999 | Next 50 Last 49