Offentleg journal

Publisert 27.6.2011 

Her kan du søkje fram journalopplysningar om dokument som er registrert i REK. Opplysningane blir lagde ut med tre dagars forseinking og for tre månader tilbake i tid. Dokumenta er ikkje elektronisk tilgjengelege.

Du kan søkje om innsyn i dokument ved å sende e-post til post@helseforskning.etikkom.no I emnefeltet skriv du: Innsyn 'namn på REK' (for eksempel: Innsyn REK sør-øst). Før på dokumentreferanse for dei dokumenta du søkjer om innsyn i. 

Viss du ønskjer opplysningar om eller innsyn i dokument du ikkje finn ved søk i den offentlege journalen, må du kontakte sekretariatet i den aktuelle regionen. Sjå REK sør-øst  REK vest  REK midt  REK nord

Fra dato
Til dato
Region
Dokumenttype
Til/fra
Søkestreng
(Sett % foran og bak søketeksten for å gi treff på vilkårlige tegn)

RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnDen norske influensastudien (NorFlu) Avsender/mottakerLill Trogstad
MappenavnDen norske influensastudien (NorFlu) Referanse2009/2165-37


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerLill Trogstad
MappenavnDen norske influensastudien (NorFlu) Referanse2009/2165-38


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnTilbakefall av eggstokkreft i Norge med fokus på sekundær operativ tumorreduksjon Avsender/mottakerTorbjørn Paulsen
MappenavnTilbakefall av eggstokkreft i Norge med fokus på sekundær operativ tumorreduksjon Referanse2010/1575-19


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerTorbjørn Paulsen
MappenavnTilbakefall av eggstokkreft i Norge med fokus på sekundær operativ tumorreduksjon Referanse2010/1575-20


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnJod i Somaliland Avsender/mottakerMaria Romøren
MappenavnJod i Somaliland Referanse2010/1905-3


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående TilgangOffentlig
DokumentnavnSvar til brev fra REK vedrørende endringsmelding Avsender/mottakerEspen Heen
MappenavnJod i Somaliland Referanse2010/1905-6


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerMaria Romøren
MappenavnJod i Somaliland Referanse2010/1905-7


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnTilleggsinformasjon er tatt i betraktning Avsender/mottakerEspen Heen
MappenavnJod i Somaliland Referanse2010/1905-8


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnEn fase I/IIa studie av UV1 vaksine til pasienter med prostatakreft med spredning Avsender/mottakerWolfgang Lilleby
MappenavnEn fase I/IIa studie av UV1 vaksine til pasienter med prostatakreft med spredning Referanse2012/1126-48


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerWolfgang Lilleby
MappenavnEn fase I/IIa studie av UV1 vaksine til pasienter med prostatakreft med spredning Referanse2012/1126-49


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnFra gener til fenotyper i utviklingsforstyrrelser - del av BUPGEN Avsender/mottakerOle A. Andreassen
MappenavnFra gener til fenotyper i utviklingsforstyrrelser - del av BUPGEN Referanse2012/1967-7


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnEndotelfunksjon etter pankreastransplantasjon Avsender/mottakerTrond Jenssen
MappenavnEndotelfunksjon etter pankreastransplantasjon Referanse2013/1062-6


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnInformerer om saksgang Avsender/mottakerTrond Jenssen
MappenavnEndotelfunksjon etter pankreastransplantasjon Referanse2013/1062-7


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående TilgangOffentlig
DokumentnavnBer om hurtig behandling Avsender/mottakerTrond G. Jenssen
MappenavnEndotelfunksjon etter pankreastransplantasjon Referanse2013/1062-8


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnBer om redegjørelse Avsender/mottakerTrond G. Jenssen
MappenavnEndotelfunksjon etter pankreastransplantasjon Referanse2013/1062-9


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnMunnstell med salviete som munnskyllemiddel Avsender/mottakerAnners Lerdal
MappenavnMunnstell med salviete som munnskyllemiddel Referanse2013/1531-6


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerAnners Lerdal
MappenavnMunnstell med salviete som munnskyllemiddel Referanse2013/1531-8


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnFødselsprogresjon studien Avsender/mottakerStine Bernitz
MappenavnFødselsprogresjon studien Referanse2013/1862-39


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerStine Bernitz
MappenavnFødselsprogresjon studien Referanse2013/1862-40


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnKliniske forløp hos pasienter i privat fysioterapipraksis Avsender/mottakerNina Vøllestad
MappenavnKliniske forløp hos pasienter i privat fysioterapipraksis Referanse2013/2030-40


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerNina Vøllestad
MappenavnKliniske forløp hos pasienter i privat fysioterapipraksis Referanse2013/2030-41


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnRevidert informasjonsskriv Avsender/mottakerHenrik Hjorth-Hansen
MappenavnEn randomisert studie av bosutinib og imatinib hos voksne pasienter med kronisk myelogen leukemi Referanse2014/1131-38


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerHenrik Hjorth-Hansen
MappenavnEn randomisert studie av bosutinib og imatinib hos voksne pasienter med kronisk myelogen leukemi Referanse2014/1131-39


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnTo nye medarbeidere Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel luftveier Referanse2015/616-21


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnRegeneron mm.: svar på komiteens spørsmål Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel luftveier Referanse2015/616-23


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel luftveier Referanse2015/616-24


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel luftveier Referanse2015/616-25


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnRevidert informasjonsskriv (v2) + ny sluttdato (31.07.2020) Avsender/mottakerHege Rasmussen Eid
MappenavnFrontRisk: Tidlig sykdomsfase og risikofaktorer for Frontotemporal demens (FTD) Referanse2015/847-10


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerHege Rasmussen Eid
MappenavnFrontRisk: Tidlig sykdomsfase og risikofaktorer for Frontotemporal demens (FTD) Referanse2015/847-11


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnForlengelsesstudie av dinatriumfostamatinib til behandling av vedvarende / kronisk immuntrombocytopeni (ITP) Avsender/mottakerWaleed Ghanima
MappenavnForlengelsesstudie av dinatriumfostamatinib til behandling av vedvarende / kronisk immuntrombocytopeni (ITP) Referanse2015/999-20


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerWaleed Ghanima
MappenavnForlengelsesstudie av dinatriumfostamatinib til behandling av vedvarende / kronisk immuntrombocytopeni (ITP) Referanse2015/999-21


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnBruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet Avsender/mottakerMarte Handal
MappenavnBruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet Referanse2015/1843-6


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerMarte Handal
MappenavnBruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet Referanse2015/1843-7


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnNye data, nye medarbeidere, to nye hovedoppgaver i medisin, m.m. Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på generelle hudsykdommer Referanse2015/2003-22


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på generelle hudsykdommer Referanse2015/2003-23


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnTuberkulose, malaria og HIV hos voksne pasienter innlagt i Maputo, Mosambik, klinisk presentasjon, immunrespons og interaksjoner. Avsender/mottakerÅse Berg
MappenavnTuberkulose, malaria og HIV hos voksne pasienter innlagt i Maputo i Mosambik, klinisk presentasjon, immunrespons og interaksjoner. Referanse2015/2097-7


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerÅse Berg
MappenavnTuberkulose, malaria og HIV hos voksne pasienter innlagt i Maputo i Mosambik, klinisk presentasjon, immunrespons og interaksjoner. Referanse2015/2097-8


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnNy sluttdato (2025), ny medarbeider, utvidet datagrunnlag Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på høysensitiv troponin Referanse2015/2294-12


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på høysensitiv troponin Referanse2015/2294-13


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnErnæringsbiobank -1 Avsender/mottakerHanne Juul
MappenavnErnæringsbiobank -1 Referanse2015/2361-8


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnBer om nytt samtykkeskjema Avsender/mottakerHanne Juul
MappenavnErnæringsbiobank -1 Referanse2015/2361-9


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående TilgangOffentlig
DokumentnavnBer om bekreftelse på engelsk Avsender/mottakerJan Ivar Røssberg
MappenavnHva virker for hvem og hvordan i samtaleterapi? Referanse2016/340-20


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnBekreftelse på engelsk Avsender/mottakerJan Ivar Røssberg
MappenavnHva virker for hvem og hvordan i samtaleterapi? Referanse2016/340-21


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnBekreftelse på engelsk - Ny versjon Avsender/mottakerJan Ivar Røssberg
MappenavnHva virker for hvem og hvordan i samtaleterapi? Referanse2016/340-22


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnBlanke dokumenter - etterspør nye Avsender/mottakerMartin Mousa
MappenavnEn studie av secukinumabs effekt, sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med aktiv nr-axial Spondyloartritt . Referanse2016/399-23


RegionREK midt Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHUNT-MI: Studiedel på gestasjonsalder Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på gestasjonsalder Referanse2016/551-12


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnEn fase 3, prospektiv, multisenter, åpen studie for å undersøke sikkerhet, immunogenisitet og hemostatisk effekt av PEGylert faktor VIII (BAX 855) hos tidligere ubehandlede pasienter (PUP-er) med alvorlig hemofili A (FVIII < 1%), som er under 6 år Avsender/mottakerHeidi Glosli
MappenavnEn fase 3, prospektiv, multisenter, åpen studie for å undersøke sikkerhet, immunogenisitet og hemostatisk effekt av PEGylert faktor VIII (BAX 855) hos tidligere ubehandlede pasienter (PUP-er) med alvorlig hemofili A (FVIII < 1%), som er under 6 år Referanse2016/929-24


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerHeidi Glosli
MappenavnEn fase 3, prospektiv, multisenter, åpen studie for å undersøke sikkerhet, immunogenisitet og hemostatisk effekt av PEGylert faktor VIII (BAX 855) hos tidligere ubehandlede pasienter (PUP-er) med alvorlig hemofili A (FVIII < 1%), som er under 6 år Referanse2016/929-25


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeInngående TilgangOffentlig
DokumentnavnSpørsmål om prosjektmedarbeidere Avsender/mottakerJon Håvard Loge
MappenavnPALLiON – lindrende behandling integrert i kreftbehandling Referanse2016/1220-25


RegionREK sør-øst Journaldato24.06.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnSvar på spørsmål Avsender/mottakerJon Håvard Loge
MappenavnPALLiON – lindrende behandling integrert i kreftbehandling Referanse2016/1220-26


1-50 av 999 | Neste 50 Siste 49