Offentleg journal

Publisert 27.6.2011 

Her kan du søkje fram journalopplysningar om dokument som er registrert i REK. Opplysningane blir lagde ut med tre dagars forseinking og for tre månader tilbake i tid. Dokumenta er ikkje elektronisk tilgjengelege.

Du kan søkje om innsyn i dokument ved å sende e-post til post@helseforskning.etikkom.no I emnefeltet skriv du: Innsyn 'namn på REK' (for eksempel: Innsyn REK sør-øst). Før på dokumentreferanse for dei dokumenta du søkjer om innsyn i. 

Viss du ønskjer opplysningar om eller innsyn i dokument du ikkje finn ved søk i den offentlege journalen, må du kontakte sekretariatet i den aktuelle regionen. Sjå REK sør-øst  REK vest  REK midt  REK nord

Fra dato
Til dato
Region
Dokumenttype
Til/fra
Søkestreng
(Sett % foran og bak søketeksten for å gi treff på vilkårlige tegn)

RegionREK vest Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående TilgangOffentlig
DokumentnavnIngen innsigelser til offentlig innsyn i protokoll Avsender/mottakerBjarte Stubhaug
MappenavnEndring av helsplager, funksjonsnivå, livskvalitet og mestring i en samlet allmennpsykiatrisk pasientpopulasjon: Effekt av evidensbaserte intervensjoner Referanse2011/652-19


RegionREK vest Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnSvar på innsynsbegjæring i bekymringsmelding Avsender/mottakerBjarte Stubhaug
MappenavnEndring av helsplager, funksjonsnivå, livskvalitet og mestring i en samlet allmennpsykiatrisk pasientpopulasjon: Effekt av evidensbaserte intervensjoner Referanse2011/652-43


RegionREK vest Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnNy prosjektleder Avsender/mottakerLuxsiya Waraan
MappenavnStudie om selvmordsatferd, selvmordsrisiko og negative hendelser hos ungdommer med depresjon i behandling Referanse2014/44-6


RegionREK vest Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnGodkjenning av prosjektendring av 07.02.2019 Avsender/mottakerLuxsiya Waraan
MappenavnStudie om selvmordsatferd, selvmordsrisiko og negative hendelser hos ungdommer med depresjon i behandling Referanse2014/44-7


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnNevrovitenskapelig biobank Avsender/mottakerKristian Bernhard Nilsen
MappenavnNevrovitenskapelig biobank Referanse2015/1937-5


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Bernhard Nilsen
MappenavnNevrovitenskapelig biobank Referanse2015/1937-6


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHUNT-MI: Studiedel på spiseforstyrrelser Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på spiseforstyrrelser Referanse2016/884-10


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på spiseforstyrrelser Referanse2016/884-11


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk Referanse2016/885-14


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk Referanse2016/885-15


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHPV genetisk variasjon som markør for kreftutvikling Avsender/mottakerIrene Kraus Christiansen
MappenavnHPV genetisk variasjon som markør for kreftutvikling Referanse2017/447-6


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerIrene Kraus Christiansen
MappenavnHPV genetisk variasjon som markør for kreftutvikling Referanse2017/447-7


RegionREK midt Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnNye medarbeidere Avsender/mottakerEivind Ness-Jensen
MappenavnCøliaki i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) Referanse2017/924-15


RegionREK midt Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerEivind Ness-Jensen
MappenavnCøliaki i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) Referanse2017/924-17


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHUNT-MI: Studiedel på nevrodegenerative sykdommer Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på nevrodegenerative sykdommer Referanse2017/1031-8


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på nevrodegenerative sykdommer Referanse2017/1031-9


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHUNT-MI: Studiedel på eQTL og PrediXcan Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på eQTL og PrediXcan Referanse2017/1032-4


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på eQTL og PrediXcan Referanse2017/1032-5


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHUNT-MI: Studiedel på hjernetumor Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på hjernetumor Referanse2017/1033-6


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på hjernetumor Referanse2017/1033-7


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående TilgangOffentlig
DokumentnavnSøker endring i BAROBS Avsender/mottakerSiren Nymo
MappenavnBAROBS - oppfølgingsstudie etter fedmekirurgi i Helse Midt-Norge Referanse2017/1828-20


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnRusbruk hos de som overlever overdoser Avsender/mottakerEline Borger Rognli
MappenavnRusbruk hos de som overlever overdoser Referanse2017/2396-12


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerEline Borger Rognli
MappenavnRusbruk hos de som overlever overdoser Referanse2017/2396-13


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHUNT-MI: Studiedel på utdanning og kognitiv evne Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på utdanning og kognitiv evne Referanse2017/2479-6


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHUNT-MI: Studiedel på utdanning og kognitiv evne Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på utdanning og kognitiv evne Referanse2017/2479-7


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på utdanning og kognitiv evne Referanse2017/2479-8


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på utdanning og kognitiv evne Referanse2017/2479-9


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående TilgangOffentlig
DokumentnavnØnsker at Cristin legges inn som forskningsansvarlig institusjon Avsender/mottakerLars Hestmark
MappenavnImplementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlig psykisk lidelse Referanse2018/128-28


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnBekrefter ny forskningsansvarlig institusjon Avsender/mottakerLars Hestmark
MappenavnImplementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlig psykisk lidelse Referanse2018/128-29


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnSvar på spørsmål fra komiteen Avsender/mottakerChristian Doeller
MappenavnfMRI-markører for hukommelse og orientering Referanse2018/690-8


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerChristian Doeller
MappenavnfMRI-markører for hukommelse og orientering Referanse2018/690-9


RegionREK midt Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående TilgangOffentlig
DokumentnavnVedlagt revidert informasjonsskriv til orientering Avsender/mottakerBernt Bøgvald Aarli
MappenavnBeslutningsstøtteverktøy ved kolsbehandling Referanse2018/947-9


RegionREK midt Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnBekrefter mottat revidert informasjonsskriv Avsender/mottakerBernt Bøgvald Aarli
MappenavnBeslutningsstøtteverktøy ved kolsbehandling Referanse2018/947-10


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerHans Olav Melberg
MappenavnMultippel sklerose og tap av arbeidsevne Referanse2018/1587-7


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående epost TilgangOffentlig
DokumentnavnTilbakefører innsendt skjema Avsender/mottakerHans Olav Melberg
MappenavnMultippel sklerose og tap av arbeidsevne Referanse2018/1587-8


RegionREK vest Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående TilgangOffentlig
DokumentnavnKlinisk utprøving av GMO-legemiddel FLT190 - Uttalelse fra Bioteknologirådet Avsender/mottakerBioteknologirådet
MappenavnFase 1/2 genterapistudie med AVV-vektor ved Fabry sykdom Referanse2018/1787-8


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerThor Trovik
MappenavnDen randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO) Referanse2018/1967-9


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnForekomsten av hoftebrudd i Oslo 2017 Avsender/mottakerGreta Schmidt
MappenavnForekomsten av hoftebrudd i Oslo 2017 Referanse2018/2235-4


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerGreta Schmidt
MappenavnForekomsten av hoftebrudd i Oslo 2017 Referanse2018/2235-5


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerGunnar Skov Simonsen
MappenavnPILGRIM - Effekt av antibiotikastyring og smitteverntiltak på tarmflora og sykehusinfeksjoner Referanse2018/2259-6


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeInngående skjema TilgangOffentlig
DokumentnavnHUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt Referanse2018/2488-3


RegionREK sør-øst Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerKristian Hveem
MappenavnHUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt Referanse2018/2488-5


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerPål Andre Holme
MappenavnEn prospektiv ikke-intervensjonsstudie hos personer med hemofili A og B med eller uten inhibitorer som behandles i henhold til normal praksis. Referanse2019/131-3


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerÅse Bratland
MappenavnHRAS mutasjons screening i plateepitelcarsinomer utgående fra hode-hals slimhinner Referanse2019/132-5


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerHege Linnerud
MappenavnEpidemiologi, behandling og utkomme ved traumatiske nakkebrudd hos pasienter med morbus Bekhterev Referanse2019/133-3


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerAssami Rösner
MappenavnKan ekkokardiografi identifisere naturlig sykdomsforløp ved venstre grenblokk Referanse2019/134-3


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerTherese Seierstad
MappenavnImmunterapi og kognitiv svikt Referanse2019/136-3


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerHans-Jacob Bangstad
MappenavnHel-automatisert insulinpumpe Referanse2019/137-3


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerSven Weum
MappenavnBildediagnostikk av nevrogene smerter i korsryggen Referanse2019/138-3


RegionREK nord Journaldato26.02.2019
DokumenttypeUtgående dokument TilgangOffentlig
DokumentnavnInformasjon om vedtak Avsender/mottakerSven Weum
MappenavnBildediagnostikk av nevrogene smerter i bukveggen med varmekamera for smarttelefon Referanse2019/139-4


1-50 av 999 | Neste 50 Siste 49