Forskningsprosjekt


Feiring Hjertebiopsiprosjekt

Vitenskapelig tittel:
Feiring Heart Biopsy Study

Prosjektbeskrivelse:
Årsaken til hjertekarsykdom er fortsatt ikke godt nok avklart. Ved hjelp av vevsprøver tatt under koronar bypass-kirurgi har vi tidligere funnet høy forekomst av lavgradig betennelse i hjertet og i blodkar av pasienter med hjertekarsykdom. Det er usikkert hva slags betydning disse lavgradige former for betennelse har, og hvordan de skal følges opp og behandles. Det er mulig at de bidrar til forsnevringer i blodårer (aterosklerose), utposninger på blodårer (aneurismer), samt hjertesvikt. I så fall kunne behandlingen rettet mot karbetennelsekunne redusere hjerte- og karsykelighet. Det kunne vært aktuelt med antimikrobielle midler/vaksiner om betennelsen skyldes infeksjoner, eller med betennelsesdempende midler om den skyldes autoimmunitet (kroppens angrep mot eget vev). I denne studien vil vi å undersøke hva slags betydning betennelse i hjertet- og karsystemet har, og hva den skyldes.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3235 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 30.12.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ivana Hollan
Forskningsansvarlig(e):  LHL-klinikkene
Feiringklinikken AS
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Del av forskningsprogram: Samarbeid med lignende studier (som undersøker biopsier fra hjertekarsystemet) i Cambridge, UK, og Milano, Italia
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst