Forskningsprosjekt


Tvangstiltak i norsk psykiatri. Pasientens perspektiv på opplevelse av tvang

Vitenskapelig tittel:

Tvangstiltak i norsk psykiatri. Pasientens perspektiv på opplevelse av tvangProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan pasienter opplever bruk av tvang i psykiatrien. Bruk av tvang er en traumatisk opplevelse for pasienter og må kun brukes når det er nødvendig. Kunnskap om bruk av tvangsmidler innen psykiatrien kan bidra til redusert bruk samt gi et forbedringspotensial i forhold til gjennomføring av tvangsbruk som fastholding og bruk av mekaniske tvangsmidler. I prosjektet ønsker man å belyse pasientens syn på hva som oppleves som krenkende og hva som oppleves som lindrende samt hvordan helsearbeidere kan gjennomføre tvang på en empatisk og omsorgsfull måte. I prosjektet er det planlagt å inkludere 8-10 pasienter som er innlagt i psykiatrisk sykehus og som har opplevd tvang. Deltakelse innebærer gjennomføring av et kvalitativt intervju, der forventet tid til intervju er 45 minutter. Intervjuene omhandler hvordan pasienter opplever å bli behandlet med tvang, om tvangsbehandling gjøres på en omsorgsfull måte hvor pasientens verdighet blir ivaretatt, hva som eventuelt er omsorgsfullt ved personalets holdninger og handlinger ved tvangsbehandling samt om og hvordan pasientene opplever å få sin verdighet krenket ved bruk av tvang.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/959 Prosjektstart: 30.03.2016 Prosjektslutt: 20.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Berit Foss
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansierer prosjektet da dette er en masteroppgaveForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykisk helsearbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst