Forskningsprosjekt


Stadie-Spesifikk og Indo Cyanin Grønn - veiledet Lymfovenøs Bypass av Øvre Ekstremitet

Vitenskapelig tittel:

Stage-specific and ICG-Guided Lymphovenous Bypass of the Upper Extremity.

- A randomized study.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er rettet mot å avklare indikasjoner for lymfovenøs bypass kirurgi hos pasienter med lymfødem og nøyaktig kvantifisere effektene av operasjonen på volum og livskvalitet. Forskningsspørsmål som skal besvares er: Hvilken effekt i volum og livskvalitet kan forventes fra Lymfovenøs bypass? To grupper blir undersøkt. Den ene gruppen skal bare bli observert og målt, den andre gruppen skal opereres på og måles. Pasientene som deltar vil bli randomisert til en av disse gruppene. Pasienterne vil bli kontrollert etter 1,3,6,9,12 måneder, 3 år og 5 år. Pasienterne i ikke operert gruppe vil eventuellt avslutte sin kontroll etter 3 år. Se punkt 4.2 - Ulemper. Vi undersøker også vilken variasjon av volum kan forventes over tid med bare massaje og kompresjons behandling og om livskvalitet påvirkes av lymfødem.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1859 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Johan Marcus Sandberg
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om finansiering via Helse Sør Øst.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Plastikkirurgi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2015 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst