Forskningsprosjekt


Frekvenskontroll ved atrieflimmer

Vitenskapelig tittel:

Rate control in atrial fibrillation II (RATAF II)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase IV studien er å undersøke langtidseffekt av to ulike behandlingsregimer for frekvenskontroll ved permanent atrieflimmer. Atrieflimmer er en av de vanligste forstyrrelser av hjerterytmen. Tilstanden skyldes ukontrollerte elektriske utladninger i hjertets forkamre med derav følgende uregelmessig puls. Atrieflimmer opptrer ofte anfallsvis, men blir senere gjerne permanent. Det anslås at 1-2 % av befolkningen i Norge har atrieflimmer. Tilstanden er relativt sjelden før 50-årsalderen, men øker deretter med alderen. Som behandling benyttes ulike medikamenter for å redusere overledningen til hjertekamrene og derved pulsfrekvensen, inkludert digitalis, kalsiumblokkere og betablokkere. Effekten av slik behandling er ikke tilfredsstillende dokumentert. I studien skal det inkluderes 240 pasienter med kronisk atrieflimmer, uten hjertesvikt eller kransåresykdom, planlagt rekruttert fra egen pasientkohort ved Vestre Viken HF. Deltakere skal randomiseres 1:1 til behandling med betablokker eller kalsiumblokker. Behandlingsperioden varer i seks måneder. Deltakere innen betablokkergruppen skal daglig innta Metoprolol depot 100 mg, mens deltakere i kalsiumblokkergruppen daglig skal innta Diltiazem sustained release 360 mg. Deltakere skal ved baseline, etter fire uker og ved avsluttet behandling etter seks måneder gjennomgå en klinisk undersøkelse, samt ta blodprøver, EKG, arbeidsbelastningstest og ultralyd av hjertet. Deltakerne vil mellom studiebesøkene kontaktes månedlig per telefon for registrering av etterlevelse av behandling og eventuelle bivirkninger. Opplysninger knyttet til tilstanden og behandlingen av denne fra pasientens journal ved sykehuset inngår. Videre skal det utfylles spørreskjema om livskvalitet og symptombelastning. I blodprøver skal det etter separat samtykke undersøkes genotyper knyttet til hjerteflimmer. Blodprøver skal inngå i ny, spesifikk biobank, RATAF II, med ansvarshavende Arnljot Tveit ved Vestre Viken HF. Opplysninger er planlagt utført til samarbeidspartner i Lund, Sverige.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1302 EudraCT-nummer: 2015-001918-98 Prosjektstart: 16.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sara Reinvik Ulimoen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er tildelt forskningsmidler fra Vestre Viken HF for 2015, og det vil bli søkt om forlengelse årlig fra Vestre Viken HF. I tillegg søkes det om ekstern finansiering. Det er ingen form for økonomisk støtte fra legemiddelprodusentene.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
20.09.2018 REK sør-øst