Forskningsprosjekt


Ny metode for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av CRT (biventrikulær pacemaker)

Vitenskapelig tittel:

Contractile Reserve in Dyssynchrony: A novel principle to identify candidates for cardiac resynchronisation therapy.Prosjektbeskrivelse:
CRT (biventrikulær pacemaker) er en god og etablert behandling for pasienter med venstre grenblokk (forsinket elektrisk ledning i hjertet) og symptomatisk hjertesvikt. Imidlertid er det slik at ca 30% av pasientene som selekteres til behandlingen på basis av dagens retningslinjer ikke har nytte eller i verste fall blir dårligere. Prosjektet skal bidra til å finne kriterier som kan selektere pasienter på en mer presis måte slik at unødvendig og potensielt skadelig behandling unngås. Vi skal bruke PET/SPECT, MR og en relativt nyutviklet ultralydmetode som estimerer wasted work ratio (WWR). WWR er et estimat på mengden arbeid som går tapt i hjertet ved venstre grenblokk og vi tror dette (sammen med fravær av arrvev) kan predikere suksess ved CRT. WWR er nylig testet ut i en pilotstudie (foreløpig ikke publisert) med lovende resultater. En annen ultralydmetode kalt apical rocking vil også bli studert. Studien vil bli utført i samarbeid med sykehuset i Leuven, Belgia.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1022 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Otto Smiseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer stipendiat John Aalen. 

Helse Sør-Øst finansierer en stipendiat (foreløpig ikke ansatt) som skal ha hovedansvar for radiologidelen. 

Prosjektet finansieres ellers via kardiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og stiftelsen K.G. Jebsen. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Kardiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.06.2015 REK sør-øst
16.09.2015 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst