Forskningsprosjekt


ECT ved depresjon og kronisk utmattelse

Vitenskapelig tittel:

Kan den kroniske utmattelsestilstanden, uavhengig av hva som er årsaken til dette hos den enkelte pasient ha gått over i en kataton tilstand som kan behandles med Elektrokonvulsiv terapi?Prosjektbeskrivelse:
Tre pasienter med kronisk utmattelse og samtidig depresjon/psykose har hatt effekt av unilateral ECT behandling, ikke bare på de psykiske symptomene, men også på psykomotorikk og generelt aktivitets-/ og funksjonsnivånivå. ECT har dokumentert god effekt på tilstander med katatoni og et fellestrekk ved alvorlig grad av ME/CFS er katatone symptomer. Vår hypotese er at effekten vi har observert av ECT behandling ved ME pasienter (Carruthers, van de Sande et al. 2011) kan være knyttet til påvirkning av katatone symptomer, og at flere pasienter i samme kategori vil kunne dra nytte av denne behandlingen. Kan den kroniske utmattelsestilstanden, uavhengig av årsaken til dette hos den enkelte pasient- ha gått over i en kataton tilstand som kan behandles med ECT? Vi ønsker å gjøre en pilotstudie med ECT behandling på pasienter som fyller IOM sine kriterier for ME/CFS samt scorer minst 25 poeng på MADRS depresjonsscore og ikke har kontraindikasjoner for ECT, ved fortløpende rekruttering.Tre pasienter med kronisk utmattelse og samtidig depresjon/psykose har hatt effekt av unilateral ECT behandling, ikke bare på de psykiske symptomene, men også på psykomotorikk og generelt aktivitets-/ og funksjonsnivånivå. ECT har dokumentert god effekt på tilstander med katatoni og et fellestrekk ved alvorlig grad av ME/CFS er katatone symptomer. Vår hypotese er at effekten vi har observert av ECT behandling ved ME pasienter (Carruthers, van de Sande et al. 2011) kan være knyttet til påvirkning av katatone symptomer, og at flere pasienter i samme kategori vil kunne dra nytte av denne behandlingen. Kan den kroniske utmattelsestilstanden, uavhengig av årsaken til dette hos den enkelte pasient- ha gått over i en kataton tilstand som kan behandles med ECT? Vi ønsker å gjøre en pilotstudie med ECT behandling på pasienter som fyller IOM sine kriterier for ME/CFS samt scorer minst 25 poeng på MADRS depresjonsscore og ikke har kontraindikasjoner for ECT, ved fortløpende rekruttering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1837 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 01.08.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Håkon Tanum
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehusets driftsmidlerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2015 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst