Forskningsprosjekt


Symptomer, livskvalitet og behandling hos pasienter med kreft i øre-, nese-, halsregionen

Vitenskapelig tittel:

Re-Irradiation or Other Treatment of patients with Head and Neck cancer unsuited for radical  radiotherapy; Evaluation with Patient Reported Outcome (RIOT H&N)Prosjektbeskrivelse:
Vi mangler systematisk kunnskap om hvilken nytte, men også om hvilke plager pasienter med kreft i øre-, nese-, halsregionen får av behandling når de ikke kan få standard terapi. Resultatene fra denne prospektive kohort studien av sykdom og helse hos disse pasientene vil gi bedre omsorg og behandling for framtidige pasienter. Vi vil undersøke hvordan livskvaliteten påvirkes under og etter behandling, hva slags bivirkninger den gir og om det er forhold fra start som kan forutsi nytten av behandlingen. Pasientene vil bli bedt om å svare på spørreskjema på gitte tidspunkt, kliniske og behandlingsdata innhentes fra pasientjournalen. For pasienter med tilbakefall av sykdommen vil vi også undersøke hvor tilbakefallet er lokalisert i forhold til tidligere gitt strålebehandling (delstudie I) og om det er mulig å gi høyere dose til det mest aktive svulstvevet uten mer bivirkninger (delstudie II). Hensikten med delstudiene er å forbedre planlegging og strålebehandlingen for framtidige pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/118 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 01.05.2037

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristin Bjordal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helsepersonell lønnes av Oslo universitetssykehus HF. PhD stipendiat er finansiert av OUS gjennom fordypningsstilling. Prosjektleder har bistilling som professor II ved Universitetet i Oslo. PI i hovedstudien og i sidestudie II har fått 50% klinisk stipend i to år fra Kreftforeningen. PI i sidestudie I har en forskerstilling. Studiegruppen har penger fra tidligere studier til finansiering av studiesykepleier i 10% stilling. Det vil også bli søkt om videre finansiell støtte til studiepersonell fra Helse Sør-Øst og Kreftforeningen. Ingen har økonomiske fordeler knyttet til prosjektet. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst