Forskningsprosjekt


Nevropsykologiske funksjoner og behandlingsforløp hos rusavhengige pasienter

Vitenskapelig tittel:

Predicting early treatment termination (dropout) and post-treatment clinical outcome from neuropsychological functions in Abstinent Substance Use Dependent (SUD) patients.Prosjektbeskrivelse:
Rusavhengige pasienter har som regel behov for behandling av et sammensatt problembilde. Vi vet lite om den nevropsykologiske tilstanden til rusavhengige pasienter, hvordan det går etter behandling, eller om det er sammenhenger mellom kognisjon og behandlingsutfall. Dette prospektive kohortstudiet vil belyse kunnskapshullet ved å utrede rusavhengige pasienter på nevrokognitive evner så som hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner og IQ. Ti uker etter behandlingsavslutning vil det være en oppfølging, der vi samler informasjon om rusadferd, helse og sosial integrering. Pasientjournalen gir informasjon om utskrivningsårsak (dropout), behandlingslengde og demografi. Utredningen og prosessen rundt oppfølging kan få en umiddelbar helse-effekt for pasienten selv. Kunnskap om hvordan spesifikke nevropsykologiske funksjoner påvirker behandlingsutfall er av stor betydning for utviklingen av behandlingstilbudet til en pasientgruppe som koster samfunnet mye.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/906 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Espen Walderhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, Avdeling Rus og Avhengighet. Det vil i tillegg søkes midler fra Helse sør-øst.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Dr Psychol, UiO, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2015 REK sør-øst