Generell forskningsbiobank


Biobank for Norsk PCD-register

Prosjektbeskrivelse:

Å fremskaffe og bruke humant biologisk materiale til forskning på nasjonalt nivå og innen undergrupper av primær cilie dyskinesi (PCD) pasienter for å øke kunnskap om epidemiologiske forhold, sykdomsmekanismer, samspill mellom genetiske-, miljø- og kliniske faktorer som påvirker sykdommen, medikamentell og annen behandling samt å identifisere, implementere og overvåke optimale behandlingstilbud.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/731 Startdato for innsamling av materiale: 01.03.2015

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Suzanne Crowley
Finansieringskilder: Nasjonale kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger


Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2015 REK sør-øst