Forskningsprosjekt


Kontrollkommisjonen i psykiatrien, en garantist for rettssikkerhet og nødvendig helsehjelp?

Vitenskapelig tittel:

Kontrollkommisjonen i psykiatrien, en garantist for rettssikkerhet og nødvendig helsehjelp?

En studie av klageres erfaringer i møte med en norsk kontrollkommisjon.Prosjektbeskrivelse:
Kontrollkommisjonen innen psykisk helsevern (KK) skal sikre at pasienter ikke utsettes for vilkårlig behandling, men sikres «nødvendig helsehjelp». Kunnskapen som fremkommer søker å gi innsikt i hvordan KK ivaretar rettssikkerheten til pasienter som klager på vedtak om tvunget psykisk helsevern etter § 3-3 i psykisk helsevernloven. Ved hjelp av kvalitative intervjuer med mennesker som er innlagt etter denne paragrafen, og som klager på vedtaket, vil man utforske hvordan kontrollkommisjonene sikrer nødvendig helsehjelp og derved påvirker klagerens muligheter for bedring eller ei.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/76 Prosjektstart: 15.02.2015 Prosjektslutt: 30.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Inger Beate Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Univeritetet i Agder
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i psykisk helsearbeid, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst