Forskningsprosjekt


Kortere ventetid til operasjon hos pasienter med lårhalsbrudd

Vitenskapelig tittel:

Resultater etter innføring av "fasttrack"-sløyfe for pasienter med lårhalsbrudd. 1 års oppfølging av funksjon og komplikasjoner.

Resultater etter innføring av "fasttrack"-sløyfe for pasienter med lårhalsbrudd. 1 års oppfølging av funksjon og komplikasjoner.Prosjektbeskrivelse:
Vi startet et kvalitetsforberedrende prosjekt på pasienter med lårhalsbrudd fra mai 2014. Det innebærer en "fasttrack"-sløyfe som gjør at pasientene kommer raskere til sengepost og blir raskere operert. Preoperativ ventetid vil forhåpentlig gå ned. I tillegg har vi et mer systematisk behandlingsopplegg på sengeposten i tiden etter operasjonen. Det er allerede vist i større internasjonale studier at dette sannsynligvis har positiv virkning på risikoen for komplikasjoner ved hoftebrudd. Dette er nå vår standard måte å behandle pasienter med hoftebrudd på. Vi ønsker å sammenligne postoperativ funksjon og komplikasjoner med materiale vi har fra før prosjektet startet. Vi vil derfor gjøre noen funksjonsscorer ved den polikliniske oppfølgingen, og kvantifisere dette. De fleste data registrerer vi uansett i forbindelse med innleggelsen og den polikliniske oppfølgingen. Vi startet et kvalitetsforberedrende prosjekt på pasienter med lårhalsbrudd fra mai 2014. Det innebærer en "fasttrack"-sløyfe som gjør at pasientene kommer raskere til sengepost og blir raskere operert. Preoperativ ventetid vil forhåpentlig gå ned. I tillegg har vi et mer systematisk behandlingsopplegg på sengeposten i tiden etter operasjonen. Det er allerede vist i større internasjonale studier at dette sannsynligvis har positiv virkning på risikoen for komplikasjoner ved hoftebrudd. Dette er nå vår standard måte å behandle pasienter med hoftebrudd på. Vi ønsker å sammenligne postoperativ funksjon og komplikasjoner med materiale vi har fra før prosjektet startet. Vi vil derfor gjøre noen funksjonsscorer ved den polikliniske oppfølgingen, og kvantifisere dette. De fleste data registrerer vi uansett i forbindelse med innleggelsen og den polikliniske oppfølgingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1433 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Stian Svenøy
Forskningsansvarlig(e):  Ullevål Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institusjon(Ullevål Universitetssykehus)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ortopedisk kirurgi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2014 REK sør-øst