Forskningsprosjekt


Testing av fysisk prestasjon hos pasienter med kols

Vitenskapelig tittel:

The Short Physical Performance Battery in COPD - possible impact of a pulmonary rehabilitation
program and relationships to other physical performance measures, symptoms, and
quality of life.Prosjektbeskrivelse:
Funksjonstap er vanlig hos pasienter med kols og det finns flere tester for å vurdere fysisk funksjon for denne pasientgruppen. Dessverre krever testene ofte mye tid, plass og/eller spesialutstyr. Short Physical Performance Battery (SPPB) er enkel test som krever lite ressurser og som kan gjennomføres i spesialist- og primær helsetjenesten og hjemme hos pasientene. Testen har god predikasjonsevne for fremtidig funksjonsfall, sykehjemsinnleggelser, sykehusinnleggelser, reinnleggelse på sykehus og dødlighet hos eldre. Vi har ikke funnet studier som undersøkt om lungerehabilitering kan øke fysisk funksjon målt med SPPB for pasienter med kols. Hensikten med denne studie derfor å undersøke om pasienter med kols kan forbedre sitt resultat på SPPB ved å delta på lungerehabilitering (pre-post design). Vi ønsker også se på mulige sammenheng mellom SPPB andre tester på fysisk funksjon, tung pust, angst, depresjon og tretthet samt sykdomsspesifikk livskvalitet (tverrsnittsdesign).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1499 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.05.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Edvardsen
Forskningsansvarlig(e):  LHL-klinikkene
LHL-klinikkene Glittre
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke aktuelt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk medicinsk vetenskap, Nivå: MSc
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2014 REK sør-øst