Forskningsprosjekt


Evaluering av tilbudet Brukerstyrt Plass

Prosjektbeskrivelse:
Ved Nidaros DPS ønsker vi å evaluere et nytt tilbud med 2 Brukerstyrte plasser. Ett utvalg kjente pasienter vil gjennom kontrakt om Brukerstyrt plass få mulighet til selv å ta initiativ til innleggelse ved behov. Formålet med tilbudet er å hjelpe pasienten gjennom en periode med forverring i tilstanden, å gi brukerne større innflytelse på behandlingen, økt grad av mestring i forhold til egen livssituasjon, økt grad av tilfredshet med tilbudet og mindre grad av tvang i behandlingen. Tilbudet er i stor grad knyttet til sentrale målsettinger i dagens psykiske helsevern om mer fleksible tilbud, økt brukerinvolvering i behandlingen, at mennesker med psykiske lidelser skal ha mulighet til å leve et mest mulig selvstendig liv og at behandlingen innenfor psykisk helsevern i størst mulig grad skal være frivillig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1704 Prosjektstart: 30.11.2009 Prosjektslutt: 01.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Inger Elise Opheim Moljord
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst