Forskningsprosjekt


Sykepleievurderinger og skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling

Vitenskapelig tittel:
Hvilke vurderinger gjør sykepleiere ved valg av skjerming som metode i akutt psykiatrisk avdeling?

Prosjektbeskrivelse:
Studien har til hensikt å utvikle innsikt i den kompetanse sykepleiere innehar når de vurderer å benytte skjerming som metode. Studien har som formål å belyse hva vurderingene kan romme av ulike kunnskaper og perspektiver. Det angis i søknaden, som et interessant forskningsspørsmål i studien, å undersøke nærmere hva som kan påvirke de ulike vurderingene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1810 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.05.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Helene Hem
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleievitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst