Forskningsprosjekt


Effekten av høyintensiv trening på totalt energiforbruk, appetitt og livskvalitet hos sykelig overvektige pasienter – en randomisert kontrollert studie

Vitenskapelig tittel:

The effect of exercise on energy expenditure, appetite and quality of life in morbidly obese patientsProsjektbeskrivelse:
Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på en mulig sammenheng mellom intensiteten av fysisk trening og totalt daglig energiforbruk, appetittkontroll eller helserelatert livskvalitet hos sykelig overvektige pasienter. Dette er en randomisert kontrollert studie med 50 behandlingssøkende sykelig overvektige pasienter som vil bli randomisert til enten et 24 ukers moderat intensivt treningsprogram (MIE) eller et 24 ukers høyintensivt treningsprogram (HIE). Studiens primære hypotese er at pasienter randomisert til HIE-programmet vil oppnå et gjennomsnittlig høyere energiforbruk under hvile og fysisk aktivitet etter behandling enn de som er randomisert til MIE-programmet. I tillegg skal det undersøkes om HIE-gruppen vil oppnå en bedre appetittkontroll og helserelatert livskvalitet enn MIE-gruppen etter behandling. Det skal innhentes opplysninger om medisinbruk, fysisk aktivitet og kosthold, og deltakerne skal fylle ut spørreskjema om livskvalitet. Det skal tas blodprøver av deltakerne, og det søkes om å opprette en spesifikk forskningsbiobank, Trening og energiforbruk ved Kysta, der ansvarshavende er Jøran Hjelmesæth.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1849 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 02.07.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold
Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Sykehuset i Vestfold. Det vil også bli søkt ekstern finansiering.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Exercise Physiology and Sport Science, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Trening og energiforbruk ved Kysta
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst
17.09.2014 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst