Forskningsprosjekt


Effekt av lungerehabilitering på søvn og søvnkvalitet hos kronisk lungesyke

Prosjektbeskrivelse:
Søvnforstyrrelser er vanlig, men ofte udiagnostisert hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og andre kroniske lungesykdommer. Prosjektet tar sikte på å identifisere søvnforstyrrelser hos 100 kronisk lungesyke pasienter ved Skibotn Rehabilitering i tiden 2014-2015 og samtidig evaluere effekten av et fire ukers lungerehabiliteringsprogram på søvn og søvnkvalitet. Det vil bli brukt spørreskjemaene "Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI)" og "Short-Form Health Survey (SF-36)". I tillegg utføres nattregistrering med pulsoksymetri (SpO2%) for screening av kronisk respirasjonssvikt og obstruktivt søvnapne syndrom (OSAS). Pasienter som får diagnostisert slik komorbiditet, vil bli henvist videre til Universitetssykehuset Nord Norge for utredning og behandling av disse sykdommer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1450 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Audhild Hjalmarsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen. Sykepleier vil søke lønnet permisjon på et senere tidspunkt for å skrive masteroppgave.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.09.2013 REK nord
05.12.2013 REK nord
09.01.2014 REK nord