Forskningsprosjekt


Hofteleddsartrose og web-basert beslutningsstøtte

Vitenskapelig tittel:
Shared decision making and health technology: The development and feasibility testing of a web-based decision aid for patients diagnosed with hip osteoarthritis

Prosjektbeskrivelse:
Artrose gir langvarige smerter og nedsatt funksjonsevne. I stor grad må pasientene selv lese og søke informasjon om sykdommen og behandlingsformer. Dette prosjektet skal utvikle et web-basert beslutningsstøtteverktøy som gjør pasienter med hofteleddsartrose bedre i stand til å gjøre informerte, verdibaserte valg i samarbeid med helsepersonell. Forskning tyder på at denne typen verktøy kan redusere overforbruk av kirurgiske inngrep. Det skal rekrutteres 14 deltakere, 7 pasienter via ortopedisk poliklinikk og 7 via fastleger. Det benyttes observasjon, intervjuer og spørreskjema. I studiens første del søkes kunnskap om hvordan pasienter med hofteleddsartrose opplever tilstandens innvirkning på deres hverdagsliv. Resultatene fra første del skal gi grunnlag for beslutningsstøtteverktøyet, som er andre delstudie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1231 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 31.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Eide
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studien er finansiert gjennom statlige forskningsmidler. Stipendiaten er ansatt i en åremålsstilling tilsvarende 4 år for gjennomføring av doktorgraden ved Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 14

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.d.-programmet ved det medisink fakultet, Universitetet i Oslo, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst