Forskningsprosjekt


Etiske utfordringer ved tvangsinnleggelse av psykotiske pasienter i akuttpsykiatrisk avdeling

Vitenskapelig tittel:
Etiske utfordringer ved tvangsinnleggelse av psykotiske pasienter i akuttpsykiatrisk avdeling, med fokus på spenningsforholdet mellom paternalisme og autonomi.

Prosjektbeskrivelse:
Mennesker med psykose har ofte nedsatt sykdomsinnsikt og dette medfører utfordringer for behandlingsapparatet og pasienten. Særlig aktualiseres spenningen mellom enkeltmenneskets autonomi (selvråderett) og hjelpeapparatets plikt til å behandle som i noen tilfeller er paternalistisk (formynderi). Formålet med denne studien er å utforske de etiske utfordringer ved tvangsinnleggelse av psykotiske pasienter i akutt psykiatrisk avdeling med fokus på spenningsforhold mellom paternalisme og autonomi. Pasienter og sykepleiere skal intervjues om temaet. Pasientene skal være utskrevet fra akuttpsykiatrisk avdeling og være under oppfølging fra et distriktpsykiatrisk senter (DPS). Det er utarbeidet en intervjuguide hvor følgende tema er dekket: selvbestemmelse, paternalisme, fysisk makt, psykisk makt, tvang, respekt, ansvar, misstillit og tillit.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1477 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 01.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eva Gjengedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien vil være selvfinansiert.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Helsefag, sykepleiervitenskap, Nivå: Matergrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK vest
13.02.2014 REK vest
05.06.2014 REK vest
20.11.2014 REK vest