Forskningsprosjekt


Tvangsmiddelbruk i akuttpsykiatriske avdelinger – en brukerundersøkelse

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å belyse hvilke erfaringer tidligere psykiatriske pasienter som har vært tvangsinnlagte ved akuttpsykiatriske avdelinger i Norge har i forhold til bruk av tvangsmidler. Studien ønsker å fokusere på utløsende årsaker til pasientenes truende og/eller utagerende atferd, samt hvordan bruk av tvangsmidler kunne vært unngått. Deltakerne er voksne mennesker som tidligere har vært innlagt i akutt-psykiatriske avdelinger i Norge, og som har erfaring med at tvangsmidler og/eller tvangsmedisinering har blitt benyttet fordi de har blitt oppfattet som truende eller utagerende/voldelige. Studien innebærer et fokusgruppeintervju med 6 – 10 deltakere. Dette gjøres med lydopptak, hvor intervjuet i etterkant transkriberes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1247 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 14.05.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Inger Beate Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Masterstudenten skal selv dekke eventuelle omkostningerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykisk helsearbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst