Forskningsprosjekt


Utagerende atferd hos pasienter i akuttpsykiatrien.

Vitenskapelig tittel:

Utagerende atferd hos pasienter i akuttpsykiatrien og bruk av mekanisk tvangs midlerProsjektbeskrivelse:
Myndighetene har de siste årene satt et økt fokus på bruk av tvang i psykiatrien. Myndighetenes krav er at bruken av tvangsmidler skal reduseres kraftig. Spesielt viktig er det at mekaniske tvangsmidler (reimer) skal reduseres. Mål med studiet er å analysere risikosituasjoner opp mot personalets kompetanse i de ulike aggresjonsepisodene.Prosjektets formål å publisere fire vitenskapelige artikler som publiseres i internasjonalt tidsskrift. Disse fire artiklene vil gi et vitenskaplig grunnlag for reduksjon av vold og aggresjon i psykiatriske avdelinger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/528 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 01.05.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Valentina Cabral Iversen
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital, avdeling Østamrka
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

St.Olavs hospital, avd. Østamrka har finasiert prosjeket.

St.Olavs hospital, avd. Østamrka har finasiert prosjeket.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykisk helsearbeidet og PhD, Nivå: Mastergradstudium og PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK nord