Forskningsprosjekt


Effekten av kunnskapsbasert fysioterapibehandling for pasienter med rotator cuff tendinopati

Vitenskapelig tittel:

The effect of an evidence based physiotherapy treatment regime for patients with rotator cuff tendinopathy: a randomized controlled trialProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke effekten av kunnskapsbasert fysioterapi bestående av styrkeøvelser,manuellmobilisering,tøyning og laser terapi for pasienter med kronisk skuldersmerte. Målgruppen for denne behandlingen er pasienter som står på venteliste til kikkhullsoperasjon i skulderen og har vedvarende smerter fra seneapparatet. Dette er et vanlig problem og er forbundet med både økt smerte,nedsatt funksjon og forverret livskvalitet. Studier viser at fysioterapi bestående av øvelser alene eller i kombinasjon med mobilisering har god effekt, og ikke er underlegen kirurgi. Hensikten med denne studien er å sammenligne de pasientene som får kunnskapsbasert fysioterapi mot de pasientene som får vanlig oppfølging i venteperioden. Vi ønsker å se om denne behandlingen kan føre til at pasientene får mindre smerter og bedre funksjon. Vi vil også undersøke om denne behandling reduserer behovet for operasjon, og hva som kjennetegner de pasientene som får et godt resultat.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/2134 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jan Magnus Bjordal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

prosjektet utføres som et ledd i en phd utdanning. Prosjektleder er i stipendiatstilling  og mottar lønn fra Høgskolen i Bergen , senter for kunnskapsbasert praksis.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: stipendiat , Nivå: Phd , Universitetet i Bergen ( ISF) & Høgskolen i Bergen (senter for kunnskapsbasert praksis)
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK nord
21.03.2013 REK nord
12.06.2014 REK nord
15.10.2015 REK nord
18.08.2016 REK nord