Forskningsprosjekt


BodyPump og Personlig Trening

Vitenskapelig tittel:

BodyPump og Personlig Trening - endringer i muskelstyrke og kroppssammensetningProsjektbeskrivelse:
Treningssenterbransjen har økt betraktelig både internasjonalt og nasjonalt de siste 20 årene, og med denne utviklingen har det kommet mange gruppetreningskonsepter, som blant annet BodyPump. BodyPump er styrketreningskonsept i sal med instruktør og musikk. Formålet med prosjektet er å undersøke styrkeeffekt og endring i kroppssammensetning for inaktive kvinner mellom 18-65 år med en BMI over 25 etter 14 ukers trening med BodyPump, sammenlignet med en inaktiv kontrollgruppe. Studien vil også måle energiforbruket under én økt med BodyPump. Samtidig vil prosjektet undersøke styrkeeffekt og endring i kroppssammensetning hos en gruppe som trener med, respektive uten, personlig trener. Det skal inkluderes 140 inaktive kvinner i aldersgruppen 18-65 år med BMI over 25. Deltagerne randomiseres til til èn av fire grupper: 1) Styrketrening i sal med instruktør (BodyPump), 2) Styrketrening med personlig trener (PT) tilstede ved hver økt, 3) Styrketreningsprogram av veileder, men må trene på egenhånd, 4) Inaktiv kontrollgruppe. Data omfatter blodprøver, styrketester og måling av kroppssammensetning (måles ved Dual-energy X-ray absorptiometry som gir en beskjeden stråledose), spørreskjema (demografiske variabler, subjektivt opplevd helse, motivasjon for fysisk aktivitet, røyk/alkoholforbruk, ryggsmerter osv). Blodprøvene vil analyseres innen 3 måneder og deretter destrueres. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/783 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Mette Rustaden
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli finansiert med interne midler fra Norges idrettshøgskole, og har allerede mottatt 350 000 NOK fra kjønns- og likestillingsmidler ved NIH. Det er også årlig siden 2004 satt av deler av overskudd fra deltidsstudiet Fitness, som er øremerket forskning innen dette fagfeltet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 140

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD Norges Idrettshøgskole, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst