Forskningsprosjekt


Pasienters opplevelser fra tvangsinnleggelse i psykisk helsevern - Schjelderup

Vitenskapelig tittel:

Patients' experiences from involuntary psychiatric treatment - a qualitative study.

 Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å frambringe kunnskap om pasienters opplevelse av tvangsinnleggelse til tvunget psykisk helsevern, relasjoner til helsepersonell og motivasjon til behandling. Pasienters opplevelse gjennom tvangsinnleggelsen, fra innleggelse via behandlingsopphold til forberedelse til utskrivelse, vil stå sentralt i studien. Inntil 10 kvalitative forskningsintervju med voksne tvangsinnlagte pasienter skal gjennomføres, ved to ulike lukkede døgnposter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/84 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Georg Schjelderup
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker støtte fra TvangsForsk våren 2012. Evt. kontrakt ettersendes REK.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i psykisk helsearbeid, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst
01.04.2014 REK sør-øst