Generell forskningsbiobank


Biologiske prøver fra pasienter på Lungeavdelingen

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om tillatelse til å opprette en generell forskningsbiobank som skal benyttes til fremtidig forskning på lungesykdommer. Det skal samles inn serum, plasma, supernatant fra luftveiene, celler fra luftveier og fra blod, biopsimateriale fra luftveier, ekstrahert DNA og RNA. Materialet skal avgis fra pasienter ved Lungeavdelingen, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. Hovedtyngen av materialet vil innsamles fra lungetransplanterte pasienter, men også materiale fra pasienter med lungekreft, KOLS, astma og interstituell lungesykdom vil lagres i biobanken. Innsamling av materiale er planlagt i perioden 01.04.2013 - 01.01.2043. Det oppgis i søknaden at pasientene ikke vil bli utsatt for ekstra undersøkelser, men ved oppsatte undersøkelser vil man å ta noen flere prøver som skal lagres i biobanken. Rekruttering skjer ved at lege eller sykepleier ved avdelingen informerer om biobanken.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1001 Startdato for innsamling av materiale: 01.04.2013

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Johny Kongerud
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Finansieringskilder: Lungeavdelingen og hvert enkelt forskningsprosjekt som vil ha tilgang til den åpne biobanken


Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2013 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst