Forskningsprosjekt


En-karbon metabolitter, B-vitaminer og aminosyrer som prediktorer for hjertekarsykdom og diabetes i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)

Vitenskapelig tittel:

One-carbon metabolites, B-vitamins and amino acids – associations with cardiovascular disease and diabetes mellitus in The Hordaland Health Study (HUSK)Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne registerstudien er å identifisere biomarkører, B-vitaminer og aminosyrer som er assosiert med utvikling av hjerte-karsykdom og diabetes type 2. Studien vil også identifisere nye tilfeller av diabetes og få mer korrekt informasjon om tilstanden. Det søkes om en kobling av HUSK, FS-databasen og Reseptregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/876 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Grethe Tell
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK