Forskningsprosjekt


Mikroskopi ved Lyme borreliose

Prosjektbeskrivelse:
Lyme borreliose er en infeksjon forårsaket av spiroketen Borrelia burgdorferi og som overføres ved flåttbitt. En forskergruppe ved Universitetet i Oslo (Laane og Mysterud) har utviklet en metode for å kunne påvise spiroketer eller spiroketeliknende strukturer ved lysmikroskopi. Hos noen av pasientene finner de også strukturer som ligner på protozoen Babesia; babesiose er en kjent flåttoverført sykdom, særlig innen veterinærmiljøet. Forskerne ønsker i denne studien å verifisere mikroskopimetoden med en annen metode, «polymerase chain reaction» (PCR) som påviser Borrelia burgdorferi-spesifikt DNA eller Babesia-spesifikt DNA. Forskerne vil undersøke blodet fra to grupper av voksne; en pasientgruppe, bestående av 20 pasienter som tidligere har fått påvist borrelia og/eller babesia i blod ved mikroskopi, og en kontrollgruppe bestående av 30-40 friske voksne som ikke har kjent flåttbitt eller borrelialignende symptomer. Kontrollgruppen rekrutteres blant Folkehelseinstituttets ansatte. Blodprøvene sendes avidentifisert til Laane/Mysterud for mikroskopi, og til ulike laboratorier i Norge, Sverige og Tsjekkia for PCR.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2308 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Audun Aase
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien dekkes av FolkehelseinstituttetForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Sluttmelding/publikasjon: Mikroskopi ved Lyme borreliose
Materiale fra biobank:
Lyme borreliose
Behandlet i REK
DatoREK