Forskningsprosjekt


Partnerdrap i Norge

Vitenskapelig tittel:
Partnerdrap i Norge En kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man benytte tre internasjonale, validerte risikoinstrumenter for partnervold og partnerdrap på mellom 8-12 partnerdrap i perioden 2003-2009. Formålet er å kartlegge mulige risikofaktorer, forvarsler og forklaringsvariabler, samt kartlegge hvorvidt det fantes opplysninger som kunne vært benyttet til å iverksette tiltak som kunne forebygget partnerdrapet. Kilder som skal benyttes for datainnsamling er materiale på Lovdata, straffesaksdokumenter, pressekilder og intervju med etterlatte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1433 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 30.06.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Solveig Karin Bø Vatnar
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK