Forskningsprosjekt


Effekter av nitratsupplementering på pasienter med perifer arteriesykdom

Vitenskapelig tittel:

Effekter av nitratsupplementering på fysiologisk funksjon og hemodynamikk for pasienter med perifer karsykdom.Prosjektbeskrivelse:
Perifer karsykdom er karakterisert av arteriell obstruksjon og redusert blodgjennomstrømming til lavere ekstremiteter og fører til utilstrekkeligt oksygen forsyningen. Behandlingsformer som har til hensikt å redusere oksygen forbruket vil kunne bedre funksjonsgrad og redusere symptomer. Diettbasert nitrattilskudd har i flere tidligere studier vist seg å føre til redusert blodtrykk, bedre blodgjennomstrømning, redusert oksygenforbruk og økning i treningsintensitet. En tidligere studie viser disse effektene for pasienter med perifer karsykdom etter akutt dosering av diettbasert nitrat. Målsettingen for denne studien er å undersøke om lengre tids diettbasert nitrattilskudd vil kunne føre til ytterligere økning i fysisk kapasitet, reduksjon i symptom samt positiv forandring av kardiovaskulære parametre. Studien vil kunne belyse om diettbasert nitrattilskudd vil kunne være en potensielt framtidig behandlingsstrategi for pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1402 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 01.10.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Line Oldervoll
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Røros rehabilitering finansierer studiet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Behandlet i REK
DatoREK