REK sør-øst – sekretariat

Publisert 11.4.2019 

Geografisk region:
Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Akershus,
Østfold, Hedmark, Oppland og Oslo

Postadresse:
Postboks 1130, Blindern, 0318 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Generelle henvendelser:

Elektronisk post: rek-sorost@medisin.uio.no

Telefon: 22 84 55 11

Teknisk brukerstøtte:
Nora Eikeland 22845526
Silje Hansen 22845514

Administrasjon:
i permisjon - seniorkonsulent Olaug Twedt Myhre 22845519


Kontaktpersoner saksbehandling og rådgiving

REK sør-øst A
Seniorrådgiver Elin Evju Sagbakken 22845502
seniorrådgiver Ragnhild Aursnes Dammen 22845501
Rådgiver Tove Irene Klokk 22845522
Seniorkonsulent Anne S. Kavli 22845512

REK sør-øst B
Rådgiver Ingrid Dønåsen 22845523
førstekonsulent Silje Hansen 22845514

REK sør-øst C
Seniorrådgiver Claus Henning Thorsen 22845515
Rådgiver Anders Strand 22844167
førstekonsulent Tone Transeth Mosling 22845598

REK sør-øst D
Seniorrådgiver Silje U. Lauvrak 22845520
rådgiver Finn Skre Fjordholm 22845821
førstekonsulent Nora Eikeland 22845526

Rådgiving
Seniorrådgiver Hege Cathrine Finholt, PhD 22857547

Ledelse REK sør-øst

Konstituert leder: Silje U. Lauvrak