Informasjon og samtykke

Publisert 16.4.2019 
COLOURBOX568444 samtykke.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
  • Informasjonsskriv med førespurnad om deltaking og samtykkeerklæring skal utformast i samsvar med mal.

  • Malen må lagrast på eigen maskin for redigering.

  • Etter redigering skal informasjonsskrivet lastast opp som vedlegg til det skjemaet som skal sendast inn. 

Infoskriv barn under 12 år - vurdert oktober 2018

Infoskriv ungdom 12-16 (18) år - vurdert oktober 2018

Infoskriv voksne - oppdatert april 2019

Infoskriv generell biobank - vurdert oktober 2018

Informasjonsskriv legemiddelutprøving - oppdatert april 2019

På engelsk:

Template - Information Sheet for Children under 12 years old - vurdert oktober 2018

Template - Information Sheet for Children from the age of 12 to 16 years (under 18) - vurdert oktober 2018

Template - Information Sheet for Adults - oppdatert mars 2019

Template - Information Sheet for General Research Biobank - vurdert oktober 2018

Template - Informed consent clinical trial