Prosjektendring

Publisert 12.1.2012 
  • Skjema for prosjektendring skal brukes når en prosjektleder skal søke om opprettholdt godkjenning under nye forutsetninger for prosjektet.

  • Det skal søkes om godkjenning av vesentlige endringer i prosjektets formål, metode, tidsløp eller organisering (hfl § 11). Endringer i forhold av betydning for prosjektets forsvarlighet og forskningsdeltakernes sikkerhet, velferd og integritet for øvrig; f eks ny kunnskap om risiko og nytte, skal også meldes.

  • Det skal ikke sendes søknad om endringer som gjelder: Studieteknisk materiell (deltakerkort, dagbok, medisinvesker etc), antall forskningsdeltakere per senter når antall deltakere totalt er uforandret, hovedutprøver i utlandet, Contract Research Organisation (CRO) eller utprøvingspreparaters farmasøytiske, kjemiske eller biologiske kvalitet.

  • Nærmere informasjon om prosjektendringer som skal legges fram for REK, finnes under menyvalget Regler og rutiner - Rutiner for endring og rapport.

  • Når du er innlogget i portalen vil du se lenke til skjemaet Prosjektendring under denne teksten.

  • Skjemaet er en dynamisk skjermdialog. Informasjon hentes fra personkort og tidligere søknader til den som er innlogget. Svar som blir gitt, styrer senere spørsmål i skjemaet.