Sluttmelding og rapport

Publisert 12.4.2013 
  • Skjemaet Rapport og sluttmelding skal brukast når ein prosjektleiar skal sende inn sluttmelding eller undervegsrapport for eit prosjekt.

  • Undervegsrapport skal berre sendast inn viss REK krev det.

  • Les meir om rutinar for prosjektrapport under menyvalet Regler og rutiner - Rutiner for endring og rapport.

  • Når du er innlogga i portalen vil du sjå lenke til skjemaet Rapport og sluttmelding under denne teksten.

  • Skjemaet er ein dynamisk skjermdialog. Informasjon blir henta frå personkort og tidlegare søknader til den som er innlogga. Svar som blir gitt, styrer seinere spørsmål i skjemaet.

  • Skjemaet sluttmelding blir etter innsending offentleg tilgjengeleg i fulltekst i prosjektregisteret i portalen.