Framleggingsvurdering

Publisert 12.1.2012 
  • Skjemaet Framleggingsvurdering skal brukast når du er i tvil om eit prosjekt må godkjennast av REK.

  • Les først informasjonen om Framleggingsplikt under menyvalet Regler og rutiner - Søknadsplikt.

  • Når du er innlogga i portalen vil du sjå lenke til skjemaet Framleggingsvurdering under denne teksten.

  • Skjemaet er ein dynamisk skjermdialog.  Informasjon blir henta frå personkort til den som er innlogga. Svar som blir gitt, styrar seinare spørsmål i skjemaet.