REK-portalen

Denne portalen vil etterhvert bli stengt, gå til den nye portalen https://rekportalen.no

Aktuelle meldinger

Viktig melding

 

DENNE nettsiden er stengt for nye søknader!

 

 

Du kan IKKE sende inn søknader eller endringsmeldinger fra denne portalen

 

Bruk den nye REK-portalen

 

Der vil du finn nødvendig informasjon om å søke REK

Hvis du allerede er bruker, vil du kunne logge deg inn med ditt gamle brukernavn. Bestill nytt passord ved første gangs pålogging (Glemt passord)

 

Den nye portalen finner du her:

https://rekportalen.no


Om REK

Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk er
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Mer informasjon om REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Komiteer og møter.

Om etikk

Formålet med helseforskingslova er å
fremje god og etisk forsvarleg medisinsk
og helsefagleg forsking. 

REK gjer ei vurdering av om forskinga
blir driven forsvarleg. I dette ligg at ein
veg nytte og risiko mot kvarandre og vurderer om personvernet er sikra.
REKs vurderingsgrunnlag finn du under menyvalet Regler og rutiner.

På nettsidene til dei nasjonale forskingsetiske komiteane, kan du lese
meir om etikk og forskingsetikk. Klikk på logotekstane for å opne dei eksterne sidene.

logo-fbib.png

Logo Forskningsetikk