REK vest – sekretariat

Publisert 30.9.2020 

For oppdatert informasjon, gå til https://rekportalen.no/#/omrek

Geografisk region:
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Postadresse:
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Postboks 7804, 5020 Bergen

Besøksadresse: 
Haukelandsveien 28, Armauer Hansens Hus (AHH), 2 etasje 

Elektronisk post: post@helseforskning.etikkom.no 

Telefon: 55 97 50 00 (sentralbord Haukeland sykehus)


Kontaktpersoner rådgiving
sekretariatsleder Anna Stephansen
rådgiver Camilla Gjerstad
rådgiver Jessica Svärd
rådgiver Fredrik Rongved
rådgiver Ingvild Haaland