REK vest – møter

Publisert 18.10.2012 
  • Hver komité har sin egen møteplan uavhengig av søknadsfristene.
  • Søknadsfristene er felles for alle komiteene i landet - se menyvalget Frister og skjemaer
  • Når en søknadsfrist er gått ut og søknadene er fordelt, får søker melding om møtedato og forventet saksbehandlingstid fra den komiteen som skal behandle søknaden.

Kommende møter i REK vest:

23.10.2019
27.11.2019
15.01.2020
19.02.2020
25.03.2020
06.05.2020
03.06.2020