REK vest – komitémedlemmer

Publisert 27.6.2017 

Medlemmer og personlige varamedlemmer 

1. juli 2017 - 30. juni 2021: