REK vest – komitémedlemmer

Publisert 16.11.2020 

Disse sidene vedlikeholdes ikke. For oppdatert informasjon, gå til https://rekportalen.no

Medlemmer og personlige varamedlemmer 

1. juli 2017 - 30. juni 2021:

Marit Grønning
Representasjon: Leder medisin
Vara: Jon Arne Søreide
Ketil Joachim Ødegaard
Representasjon: Nestleder medisin
Vara: Bettina Husebø
Elisabeth Norman
Representasjon: Psykologi
Vara: Lin Sørensen
Henriette Sinding Aasen
Representasjon: Jus personvern
Vara: Kariann Salte
Reidar Lie
Representasjon: Etikk
Vara: Carola von Villiez
Sverre Uhlving
Representasjon: Helsemyndighet
Vara: Ernst Omenaas
Marjolein M. Iversen
Representasjon: Sykepleie
Vara: Inge Joa
Else Berit Ingvaldsen
Representasjon: Pasientorganisasjon
Vara: Geir Liavåg Strand
Trygve Johan Hillestad
Representasjon: Lekrepresentasjon
Vara: Gro Skartveit